Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil se je v odločbi številka 018-073/2020-9 z dne 22. 6. 2020 postavila na stališče, da v primeru, ko se ponudnik zaradi prevzema dela premoženja prenosne družbe in učinka univerzalnega pravnega nasledstva sklicuje na referenčni posel, ki ga je, četudi z enakim substratom, pridobil, sklenil in izvedel drug gospodarski subjekt, se dejansko sklicuje na reference drugega gospodarskega subjekta.

Preberite več: Odločitev državno revizijske komisije glede sklicevanja na reference druge družbe zaradi prevzema...

The Privacy Collective, evropska neprofitna fundacija, ki je namenjena uveljavljanju odškodnin za nezakonito uporabo osebnih podatkov, je vložila kolektivno tožbo proti podjetjema Oracle in Salesforce, zaradi domnevne kršitve Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Tožba bi ameriški podjetji lahko bremenila vse do 10 milijard dolarjev odškodnine, ki se bi izplačala potrošnikom.

Preberite več: Kršitev GDPR: Tožba zoper Oracle in Salesforce v vrednosti do 10 milijard dolarjev

V predmetni zadevi je z izpodbijanim pravnomočnim sklepom Okrajno sodišče v Ljubljani zavrglo pritožnikov predlog za nadomestitev kazni treh mesecev zapora s hišnim zaporom kot prepoznega. Vrhovno sodišče pa je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki so jo zoper to odločitev sodišča vložili pritožnikovi zagovorniki.

Preberite več: Ustavno sodišče RS: 15-dnevni rok za vložitev predloga o nadomestitvi kazni zapora s hišnim...

Vrhovno sodišče RS je v revizijskem postopku opr. št. VIII Ips 23/2020 tehtalo okoliščine v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavki, zaposleni v dejavnosti gostinstva.

Preberite več: IZ SODNE PRAKSE: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nedostojnega obnašanja delavca

Dne 31. 5. 2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: ZIUOOPE), ki je usmerjen v omilitev in odpravo posledic, ki jih je povzročila epidemija COVID-19. ZIUOOPE tako posega na različna področja, med drugimi posega na področje dela, iz vidika delodajalca pa sta ključna dva ukrepa:

Preberite več: Ključna ukrepa tretjega »protikorona« zakona na področju dela

V posledici epidemije nalezljive bolezni SAR-CoV-2 je še vedno ovirano redno izvajanje sodne oblasti. Sodišča na podlagi Odredbe o posebnih ukrepi zaradi nastanka pogojev iz 1. odstavka 83. a člena ZS in razlogov iz 1. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ, Uradni list RS št. 62/20) od 5. 5. 2020 opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja tudi v zadevah, ki ne štejejo za nujne ob upoštevanju ukrepov za varovanje zdravja in življenja ljudi ter preprečevanja širjenja virusne okužbe. Med začasnimi ukrepi je bila z ZZUSUDJZ določena tudi prekinitev rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom.  Veljavnost začasnih ukrepov je bila z zakonom omejena do 1. julija, če razlogi za prenehanje njihovega izvajanja ne bi nastopili prej.

Preberite več: Sproščanje ukrepov tudi v sodstvu