odvetnica, ustanoviteljica in direktorica
041 985 505

Izobrazba

 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diplomirala leta 2001
 • Pravniški državni izpit, 2004

Izkušnje

 • Odvetnik Veljko Jan, odv. pripravnica, 2001
 • Sodna pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani, 2002/2003
 • Odvetnik Borut Bernik Bogataj, odvetniška pripravnica, 2003/2004
 • Odvetnik Miro Senica, odv. kandidatka, 2004/2005
 • Odvetniška družba Ulčar & Ulčar, odvetnica, o.p.-d.n.o., 2005/2007
 • Odvetniška družba Ulčar & partnerji, odvetnica partner, o.p.-d.n.o., 2007/2009
 • Odvetniška družba Ulčar & partnerji, o.p.-d.o.o., odvetnica partner 2009/2013
 • Odvetniška pisarna Bohl d.o.o., odvetnica, direktorica, 2013

Jeziki

 • Slovenski
 • Nemški
 • Angleški
 • Hrvaški

Področja dela

 • Delovno pravo
 • Kazensko pravo
 • Civilno pravo
 • Upravno pravo

Objave in seminarji

 • Bohl, T., idr., 2016, Kadrovsko delo v praksi po novem: pojasnila zakonodajnih novosti, praktične rešitve in pripravljeni vzorci za pravno urejeno kadrovsko službo, Ljubljana: Forum Media.
 • Bohl, T., Čeh, A., 2008. Ureditev instituta poskusnega dela v ZDR-A. Pravna praksa: časopis za pravna vprašanja, 3, str. 19;
 • Bohl, T., Čeh, A., 2007. Je VS RS spremenilo vsebino zakonske določbe? Varstvo starejših delavcev pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s ponudbo
 • nove pogodbe o zaposlitvi - stališče sodne prakse. Pravna praksa, 26, 33, str. 6 – 8;
 • Bohl, T., Čeh, A., 2012. Zloraba odsotnosti z dela zaradi nege otroka je lahko razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Pravna praksa, 15, str. 16;
 • Korpič - Horvat, E., Bohl, T., Repas, M., 2008. Delovna razmerja. Ljubljana, Dashöfer, 74 str., [Izšlo kot posebna izdaja priročnika Obračun plač];
 • Bohl, T., Ulčar, M., 2006, Opomini in prekinitve zaposlitev [Elektronski vir], Maribor, Forum Media;
 • Bohl, T., Ulčar, M., Čeh, A., Erker Lozinšek, A., 2005. Opomini in prekinitve zaposlitev :postopki, povezani z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, Maribor : Forum Media;
 • Bohl, T., Čeh, A., 2013. Prekinitve zaposlitev po novem : postopki, povezani z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, in aktualna praksa, Ljubljana : Forum Media;
 • Predavateljica na seminarjih s področja delovnega prava, ki jih organizira Založba Forum Media d.o.o. in založba Dashofer Verlag d.o.o.