V posledici epidemije nalezljive bolezni SAR-CoV-2 je še vedno ovirano redno izvajanje sodne oblasti. Sodišča na podlagi Odredbe o posebnih ukrepi zaradi nastanka pogojev iz 1. odstavka 83. a člena ZS in razlogov iz 1. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ, Uradni list RS št. 62/20) od 5. 5. 2020 opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja tudi v zadevah, ki ne štejejo za nujne ob upoštevanju ukrepov za varovanje zdravja in življenja ljudi ter preprečevanja širjenja virusne okužbe. Med začasnimi ukrepi je bila z ZZUSUDJZ določena tudi prekinitev rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom.  Veljavnost začasnih ukrepov je bila z zakonom omejena do 1. julija, če razlogi za prenehanje njihovega izvajanja ne bi nastopili prej.

 

Vlada Republike Slovenije je v posledici preklica epidemije na dopisni seji dne 21. 5. 2020 sprejela tudi Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 74/20), v katerem je ugotovila, da so prenehali razlogi za začasne ukrepe po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20). Na tej podlagi bodo z 31. majem prenehali veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami, kar pomeni, da bodo s 1. junijem spet tekli roki v sodnih zadevah.

Vlada RS je Državnemu zboru v obravnavo po nujnem zakonodajnem postopku predložila Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: ZIUOOPE).

Predlog prinaša tretji paket protikoronskih ukrepov med katerimi je tudi ukrep s področja poslovanja sodišč. Predlog ZIUOOPE v 66. členu predvideva krajše trajanje sodnih počitnic. V času sodnih počitnic sodišča opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah. Razen v nujnih zadevah prav tako ne tečejo procesni roki in se ne vročajo sodna pisanja. Če bo predlog sprejet, bodo sodišča v letu opravljala naroke in odločala o nujnih zadevah v času od 1. avgusta do 15. avgusta. Skrajšanje sodnih počitnic se predlaga, ker sodstvo zaradi priporočil NIJZ ne bo moglo v polni meri izvajati sodne oblasti.

Predvideva se, da bodo sodišča začela delovati v polnem obsegu torej od 1. junija dalje, še vedno pa bo tudi na sodiščih potrebno upoštevati osnovne ukrepe za preprečevanje okužb.