zemnljevid

Pisarna

ID številka za DDV: SI45148112
matična številka: 6366040000

TRR: SI56 2900 0005 0908 464 odprt pri UNICREDIT banki d.d.

TRR: SI56 2900 0015 0908 480 odprt pri UNICREDIT banki d.d. - fiduciarni račun

TRR: SI56 05100 0801 6599 214 odprt pri ABANKI d.d.

Osnovni kapital družbe 7.500,00 EUR 
Zakonita zastopnica: Tanja Bohl,
direkorica

Podatki

Odvetniška pisarna Bohl d.o.o.
Dunajska cesta 156, WTC
6. nadstropje
1000 Ljubljana

 

TEL: 01 29 262 00
FAKS: 01 29 262 03
MAIL: info@opb.si
          tajnistvo@opb.si

Fizičnim osebam zaračunavamo storitve po Zakonu o odvetniški storitvi